AKERHOLMEN_213
AKERHOLMEN_213
FORELDRESAMARBEID
Åpenhet og god tone
Vårt samarbeid med dere foreldre er veldig viktig for oss. Det er deres barn vi er så heldige å bli kjent med og er sammen med store deler av dagen. Omsorg og trygghet er viktig for barna, foreldrene og oss, og det er derfor viktig at all nødvendig informasjon blir gitt begge veier.

Personalet ønsker en åpen og god tone med dere alle, og prøver så godt de kan å svare på de spørsmålene og undringene som måtte komme underveis. Hver vår og høst vil det bli holdt foreldermøter i barnehagen. Her vil det bli gitt generell informasjon og ulike tema kan diskuteres. Vi vil også prøve å legge opp til temamøter for foreldrene. Foreldersamtaler er en viktig del av samarbeide med dere foreldre. Det blir lagt opp til 2 samtaler i løpet av året, høst og vår. Her er har vi en åpen dialog om deres barn, trivsel og utvikling. Skulle det være behov for flere eller spontane samtaler, er vi åpne for det.

Det arrangerer i hovedsak 4 dugnader i løpet av barnehageåret. Som en foreldreeidbarnehage er vi avhengig av foreldrenes innsats på dugnadene for kontinuerlig vedlikehold av inventar og bygning. Gjennom avtale om barnhageplass inngås det derfor også avtale om deltagelse på 2 dugnader i året. Større vedlikeholdsarbeid som f.eks. maling av bygg og større snekkerarbeid vil bli utført av kyndig fagpersoner/firma. Foreldrene fordeles slik at de deltar på en dugnad på høsten og en på våren. Foreldrerådet leder dugnadene.
 

Vår visjon

Alle som tar del i Åkerholmen barnehage skal oppleve seg selv som unike og verdifulle i et fellesskap basert på trygghet, glede, omsorg og anerkjennelse