IMG_3758
IMG_3758
OM OSS
En foreldreeid barnehage
Åkerholmen barnehage startet opp 31. juli 2003. Vi er en privat barnehage, som eies og drives av foreldrene som til enhver tid har barn i barnehagen.
Ved å takk ja til barnehageplass kjøper man også en andel i andelslaget og er automatisk meldem av andelslaget. Pr d.d. er andelsinnskuddet på 2330 kr. Andelen settes på egen konto og tilbakebetales når barnet slutter i barnehagen.
Som organisasjon er barnehagen underlagt Samvirkeloven. Det er utarbeidet vedtekter for andelslaget og vedtekter for barnehagen.

"Andelslaget formål er å eie og drive barnehage i Halden til beste for andelshavere. Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere av barnehagetjenester fra foretaket. Formålet er ikke kapitalavkastning til andelshaverne, da avkastningen blir stående i virksomheten. Virksomheten har et ideelt (ikke økonomisk) formål. 
Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet."Et eierstyre, som består av 6-7 foreldre, velges på årsmøtet hvert år. Eierstyret er barnehagens øverste organ og skal påse en forsvarlig og sikker drift. Eierstyret møtes månedlig for å drøfte barnehagedriften i samarbeid med daglig leder.

Også i Samarbeidsutvalget og Foreldrearbeidsutvalget har foreldrene mulighet til å aktivit delta i barnas hverdag. Samarbeidsutvalget arbeider bl.a.med samarbeid mellom barnehagen og nærmiljø, mens Foreldrerådsutvalget arrangerer aktiviteter som dugnader, juletrefester, sommeravslutning i nært samarbeid med barnehagens ansatte.
 

BARNEHAGEPLASS

Åkerholmen barnehage tilbyr 100% plasser. Vi følger den til enhver tid gjeldende makspris som fastsettes av regjeringen. Det gis søskenmoderasjoner.

KOSTPENGER

Kostpenger på 400 kr i måneden kommer i tillegg til foreldrebetalingen. Barna får da servert sunn og variert lunsj hver dag. Drikke til alle måltider, og ettermiddagsmåltid bestående av frukt, knekkebrød eller yoghurt.

ÅPNINGSTIDER

Åpningstidene er kl. 06.45 - 16.30 mandag-fredag. I uke 28 og 31 reduseres åpningstiden til kl. 08.00 - 16.00. Uke 29 og 30 er sommerstengt. Onsdag før skjærtorsdag holder barnehagen stengt.

Vår visjon

GODE OPPLEVELSER - FOR ALLE: Alle som tar del i Åkerholmen barnehage skal ha gode opplevelser. Det skal være gode opplevelser i alle ledd. Barn, foreldre, personalet, familie og venner.
ANSATTE
Engasjerte ansatte
Åkerholmen barnehage har et stabilt, ansvarsbevisst og engasjert personale. Vi er stolte av å kunne si at personalgruppen er tilnærmet lik som da vi startet opp i 2003. Vår visjon omhandler lik mye personalet, og verdiene preger vårt samarbeid. Vi har omsorg for hverandre og tar vare på hverandre. 
Som foreldreeid barnehage får personalet også stor innvirkning og medbestemmelse på egen arbeidsplass. 
Vi setter inn vikar fra første fraværsdag så langt det lar seg gjøre. 
 

MAURTUA

Mirjam
Mirjam

Mirjam

Pedagogisk leder
Celine
Celine

Celine

Barne- og ungdomsarbeider
Helena
Helena

Helena

Pedagogiske medarbeider

BIKUBEN

Linda
Linda

Linda

Pedagogisk leder
Heidi
Heidi

Heidi

Pedagogiske medarbeider
Anders
Anders

Anders

Aktivitør

ULVESKOGEN

Hanne
Hanne

Hanne

Pedagogisk leder
Trine
Trine

Trine

Aktivitør
Siw
Siw

Siw

Pedagogisk medarbeider

På huset

Guro
Guro

Guro

Styrer
Bj%C3%B8rn
Bj%C3%B8rn

Bjørn

Barnehagelærer
Bethina
Bethina

Bethina

Kokk
Åkerholmen barnehage SA
Asakveien 32, 1785 Halden

Tlf: 69 19 18 90
E-post: post@akerholmen.no

Følg oss på Facebook!