%C3%85kerholmen
%C3%85kerholmen
VELKOMMEN TIL

Åkerholmen barnehage

P1000463
GODE OPPLEVELSER - FOR ALLE
Alle som tar del i Åkerholmen barnehage skal oppleve seg selv som unike og verdifulle i et fellesskap basert på trygghet, glede, omsorg og anerkjennelse. 
AKERHOLMEN_207
ET SUNT OG VARIERT KOSTHOLD
Den ernæringsmessige sammensetningen av måltidet skal bidra til at barna får et kosthold som fremmer helse, utvikling og læring.
På kjøkkenet har vi egen kokk som lager sunn og variert lunsj hver dag.
IMG_1791
ENGASJERT OG ANSVARSBEVISST 
Vi ønsker at barna skal bli trygge på seg selv og oppleve at de er unike og viktige i et større fellesskap. De skal oppleve et personale som er tilstede, viser oppmerksomhet og åpenhet for det unike hos hvert enkelt barn. Et personale som har tid og anerkjenner barnet der det er.

Åkerholmen barnehage - Gode opplevelser- for alle!

Helårsåpen barnehage

Åkerholmen barnehage holder åpent 12 måneder i året. Barnehagens åpningstid er kl. 06.45 - 16.30. Uke 29 og 30 er sommerstengt. I uke 28 og 31 er åpningstiden redusert til kl. 8-16. Onsdag før skjærtorsdag holder barnehagen stengt.

Foreldreeid barnehage

Barnehagen drives som en ordinær barnehagen. Som foreldreeid barnehage har foreldrene stor medvirkning på barnas hverdag og den generelle driften av barnehagen. Barnehagen drives med et ideelt grunnlag noe som innebærer at alt overskudd går tilbake til barna og barnehagen.

En helsefremmende barnehage

Åkerholmen barnehage er godkjent som en helsefremmende barnehage. Med helsefremmende barnehager forstår Østfoldhelsa barnehager som styrker barnas fysiske og psykiske helse, gjennom å ha fokus på det sosiale og fysiske miljøet, innholdet og arbeidet i barnehagen, samt å ha systematisk forankring av det forebyggende og helsefremmende arbeidet. Det man ser (og vet) er at en god helse gir et bedre grunnlag og grobunn for videre utvikling. God helse innebærer: en god fysisk form, å være mett på nyttig næring, å være uthvilt og å være i balanse.

Husk søknadsfrist
for barnehage
15. mars

Åkerholmen barnehage SA
Asakveien 32, 1785 Halden

Tlf: 69 19 18 90
E-post: post@akerholmen.no

Følg oss på Facebook!