img 3758
img 3758
OM OSS
En foreldreeid barnehage
Åkerholmen barnehage startet opp 31. juli 2003. Vi er en privat barnehage, som eies og drives av foreldrene som til enhver tid har barn i barnehagen.
Ved å takk ja til barnehageplass kjøper man også en andel i andelslaget og er automatisk meldem av andelslaget. Pr d.d. er andelsinnskuddet på 2330 kr. Andelen settes på egen konto og tilbakebetales når barnet slutter i barnehagen.
Som organisasjon er barnehagen underlagt Samvirkeloven. Det er utarbeidet vedtekter for andelslaget og vedtekter for barnehagen.

"Andelslaget formål er å eie og drive barnehage i Halden til beste for andelshavere. Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere av barnehagetjenester fra foretaket. Formålet er ikke kapitalavkastning til andelshaverne, da avkastningen blir stående i virksomheten. Virksomheten har et ideelt (ikke økonomisk) formål. 
Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet."Et eierstyre, som består av 6-7 foreldre, velges på årsmøtet hvert år. Eierstyret er barnehagens øverste organ og skal påse en forsvarlig og sikker drift. Eierstyret møtes månedlig for å drøfte barnehagedriften i samarbeid med daglig leder.

Også i Samarbeidsutvalget og Foreldrearbeidsutvalget har foreldrene mulighet til å aktivit delta i barnas hverdag. Samarbeidsutvalget arbeider bl.a.med samarbeid mellom barnehagen og nærmiljø, mens Foreldrerådsutvalget arrangerer aktiviteter som dugnader, juletrefester, sommeravslutning i nært samarbeid med barnehagens ansatte.
 

BARNEHAGEPLASS

Åkerholmen barnehage tilbyr 100% plasser. Vi følger den til enhver tid gjeldende makspris som fastsettes av regjeringen. Det gis søskenmoderasjoner.

KOSTPENGER

Kostpenger på 300 kr i måneden kommer i tillegg til foreldrebetalingen. Barna får da servert sunn og variert lunsj hver dag. Drikke til alle måltider, og ettermiddagsmåltid bestående av frukt, knekkebrød eller yougert.

ÅPNINGSTIDER

Vi holder åpent 12 måneder i året. Åpningstidene er kl. 06.45 - 16.30 mandag-fredag. I uke 28, 29, 30 og 31 reduseres åpningstiden til kl. 08.00 - 16.00. Onsdag før skjærtorsdag holder barnehagen stengt.

Vår visjon

Alle som tar del i Åkerholmen barnehage skal oppleve seg selv som unike og verdifulle i et fellesskap basert på trygghet, glede, omsorg og anerkjennelse
ANSATTE
Engasjerte ansatte
Åkerholmen barnehage har et stabilt, ansvarsbevisst og engasjert personale. Vi er stolte av å kunne si at personalgruppen er tilnærmet lik som da vi startet opp i 2003. Vår visjon omhandler lik mye personalet, og verdiene preger vårt samarbeid. Vi har omsorg for hverandre og tar vare på hverandre. 
Som foreldreeid barnehage får personalet også stor innvirkning og medbestemmelse på egen arbeidsplass. 
Vi setter inn vikar fra første fraværsdag så langt det lar seg gjøre. 
 

Andedammen

britt karin elisenberg
britt karin elisenberg

Britt Karin

Elisenberg

Barn- og ungdomsarbeider
hanne blomstr%c3%b8m
hanne blomstr%c3%b8m

Hanne

Blomstrøm

Pedagogisk leder
img 3416
img 3416

Fay Celine

Norderhaug

Barn- og ungdomsarbeider
trine marie eriksen
trine marie eriksen

Trine Marie

Eriksen

Aktivitør

Fjøset

bjorn olav blomstrom
bjorn olav blomstrom

Bjørn

Blomstrøm

Pedagogisk leder
anne lene stavnes2
anne lene stavnes2

Anne Lene

Stavnes

Pedagog
siw m hanssen
siw m hanssen

Siw M

Hanssen

Assistent

Stallen

img 7778
img 7778

Anne Guro

Hovind

Pedagogisk leder
heidi huseby lund
heidi huseby lund

Heidi

huseby Lund

Assistent
anders johansen
anders johansen

Anders

Johansen

Aktivitør

På huset

anne nikolaisen
anne nikolaisen

Anne

Nikolaisen

Daglig leder
bethina engebretsen
bethina engebretsen

Bethina

Engebretsen

Kokk/kjøkkenmedarbeider
img 7779
img 7779

Henriette

Haagensen

Barnehagelærer
Åkerholmen barnehage SA
Asakveien 32, 1785 Halden

Tlf: 69 19 18 90
E-post: post@akerholmen.no

Følg oss på Facebook!